PrivacyPrivacy, cookies en persoonsgegevens

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan er persoonlijke informatie worden gevraagd (zie toelichting hieronder). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

 

Wanneer hebben wij uw persoonsgegevens nodig

- Wij hebben uw persoonsgegevens alleen nodig indien u ons contactformulier gebruik zodat wij u uw vraag/opmerking kunnen beantwoorden.
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodra u bij ons een bestelling plaatst om contact met u op te kunnen nemen en om u te kunnen factureren.

 

Cookies

- Wij maken geen gebruik van zogenaamde trackingscookies op onze website.
- Wij maken gebruik van een functionele cookie voor het gebruik van ons contact en bestelformulier om zo de ingevoerde velden daar tijdelijk te onthouden in geval u een fout maakt zodat de door u ingevoerde informatie behouden blijft, deze wordt direct na het succesvol verzenden verwijderd.

 

Overzicht cookies welke wij gebruiken

PHPSESSID - duur: tijdelijk
Deze cookie wordt tijdelijk gebruikt voor het onthouden van uw persoonsgegevens tijdens het invullen van ons contact en bestelformulier.

 

IP-adres

Uw IP-adres wordt gebruikt als u een bestelling plaatst, om veiligheidsredenen slaan wij uw IP-adres niet één op één op maar coderen deze eerst zodat deze niet of zeer moeilijk te achterhalen is (kwaadwillende moeten hiervoor speciale software hebben en weten hoe het gecodeerd is).

Voorbeeld van een IP-adres: 12.345.67.890

Bij ons zal deze dan gecodeerd worden naar bijvoorbeeld:  bf036022bfcb22a16d7cea8c7deff34

Ook wij zullen door het coderen nooit uw echte IP-adres kunnen inzien.

Is de huurperiode verlopen dan worden al uw gegevens die bij ons bekend zijn uit onze database verwijderd.

 

Email

Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen stuurt u alleen informatie op uw verzoek en in overeenstemming met uw voorkeuren. E-mail berichten van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen met eventuele attachments kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, gelieve dan Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.

 

Wij geven u de volgende garanties

- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste bestelling te realiseren.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
- Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via; Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen ,Castiliestraat 2, 4553BS Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) U kunt ook een email sturen via ons contactformulier.

 

Wijziging van dit privacy statement

Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Aanpassing Privacy d.d 02-07-2018Top